Telefon Tesisatları

Telefon Tesisatı
Haberleşme sistemleri içerisinde en çok yaygın olanı, kullanılanlar arasında doğrudan doğruya anlaşma imkânı sağlayan telefon olmuş ve bu yüzden de büyük önem kazanmıştır. Bu gereklilikten dolayı bina telefon tesisatı hizmetinin alınmadığı yapı yoktur.

TANIMLAR
BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) : Bina ana giriş terminal kutusundan itibaren müşteri nezdindeki cihazların haberleşme şebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır.

TELEFON PRİZİ : Telefon makinesinin ankastre tesisatına irtibatlandırıldığı yerdir. TSE standardına uygun RJ11 konnektörlü telefon prizleri kullanılacaktır.

DATA (ETHERNET) PRİZİ: Türk Telekom şebekesinden gelen iletişim hattının CAT6 kablosu aracılığıyla daire içi veri ağına irtibatlandığı yerdir. TSE standardına uygun RJ45 konnektörlü data prizleri kullanılacaktır.

KAT TELEFON TERMİNALİ : Daire içindeki telefon ve data prizlerinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.

ARA TELEFON TERMİNALİ : Zorunlu hallerde kullanılacak olan, katlardaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.

BİNA ANA GİRİŞ TERMİNALİ : Telekomünikasyon şebekesi ile bina ana hat tesisatının irtibatlandırıldığı terminaldir.

ANA HAT TESİSATI : Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giriş terminali arasındaki irtibatı sağlayan tesisattır. (CAT6)

ARA TERMİNAL KUTUSU : Birden fazla kata hizmet eden kapaklı terminal kutusudur.

KAT TERMİNAL KUTUSU : Kat telefon terminallerinin bulunduğu kapaklı kutudur.

BİNA ANA GİRİŞ TERMİNAL KUTUSU : Bina ana giriş terminalinin monte edildiği kapaklı kutudur. Bu kutular yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden yapılacaktır.

TERMİNAL BLOĞU : Telefon kablolarının kat, ara ve bina ana giriş terminal kutularında irtibatlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için kullanılan bağlantı elemanıdır. Terminal blokları sıkıştırmalı tipte (quick connect) olacaktır. Türk Telekom tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloğu kullanılacaktır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmayacaktır.

Bina ana giriş kutularında tek tip terminal kullanılacaktır. Kesmeli terminal olacaktır. Kutuda abone ve şebeke tarafına ait terminallerin ayrı olması gerekmektedir.

PATCH PANEL: Bina ana giriş terminal kutusundan gelen CAT6 kablonun ve daire içinden gelen CAT6 kabloların sonlandırıldığı Kat Terminal kutusunda bulunan panellerdir.

BİNA GİRİŞ TERMİNALİ: Türk Telekom şebekesinden gelen fiber/bakır kablonun bina ile irtibatlandırıldığı ve bina içine dağıtıldığı yerdir.